Oblastní charita Havlíčkův Brod pomáhá i v Humpolci
1. prosince 2022 Tiskové zprávy

Oblastní charita Havlíčkův Brod pomáhá i v Humpolci

Dne 23. 11. 2022 se v Humpolci konala prezentace středisek Oblastní charity Havlíčkův Brod. Návštěvníci si mohli nakoupit výrobky od klientů sociálních služeb, poptat se, co jednotlivé služby poskytují, a také si vyslechnout příležitostný pěvecký sbor Astry.

Prezentace humpoleckých středisek se v Knihovně Jiřiny Zábranové započala v 9:00 a to vstoupením pěveckého sboru Astra. Ženy byly sladěné do stejných šátků a jejich zpěv nenechal nikoho z účastněných v klidu.

Jako první se nám uvedla Charitní pečovatelská služba, která v současné době představuje důležitou a velmi rozšířenou alternativu v oblasti péče o osobu se zdravotním postižením. Charitní ošetřovatelská služba pracuje na základě ordinace ošetřujícího nebo praktického lékaře. Je komplexně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a tudíž si naši klienti sami péči nehradí a nic na ni nedoplácí.

Druhý v pořadí nám své služby představil Charitní domov.  Charitní domov v Humpolci pomáhá těhotným ženám a matkám nebo otcům s jedním až třemi dětmi. Charitní domov nabízí časově omezené ubytování v šesti bytech na klidném místě nedaleko centra města.

Následovala prezentace Šatníku – Střediska charitní pomoci. Šatník poskytuje pracovní místo pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní nebo těžko uplatnitelní na trhu práce, a tím podporuje udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností. 

Jako poslední ze středisek sídlící v Humpolci se nám představila Astra – Denní centrum pro seniory. Astra v Humpolci poskytuje svou službu seniorům a lidem se zdravotním postižením. Jsme tu proto, abychom pomohli našim uživatelům v jejich nepříznivé životní situaci tak, aby si co nejdéle udrželi stávající schopnosti a dovednosti.

Posledním představitelem Oblastní charity Havlíčkův Brod nám svou činnost představila Sociálně terapeutická dílna, která sídlí v Ledči nad Sázavou. Účelem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora, zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Jedná se o rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, získávání, osvojování a upevňování motorických, pracovních a sociálních návyků a daří se začleňování mezi majoritní společnost. 

Zajímá Vás některá z nabízených služeb? Neváhejte se na nás obrátit na telefonním čísle 777 736 043. Nebo si o jednotlivých střediskách přečtěte na webových stránkách www.hb.charita.cz.

Monika Kadlecová

pracovník public relations
Tel.: 777 736 043 E-mail: 68qvV1enW5zy47a7VX~mYZhaa8ulO1p