Chráněné bydlení Petrklíč

Kde nás najdete

Adresa

Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou 58401

Provozní doba

V rámci této sociální služby je základní činnost ubytování poskytována dvacet čtyři hodin denně, ostatní základní činnosti jsou v případě potřeby nabízeny a poskytovány ve všední dny většinou od 9:00 do 19:30, o víkendu a ve státní svátky většinou od 8:30 do 19:00. Konkrétní místo a čas jsou stanoveny v Individuálním plánu průběhu služby.

Oblast působnosti

Chráněné bydlení sídlí na adrese Barborka 1324 v Ledči nad Sázavou.

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Miroslav Sklenář

Tel.: 777 736 067 E-mail: c.qy_1~4_.GB1-~9VX~mYZhaa8ulO1p

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Chráněné bydlení Petrklíč

Typ služby
Chráněné bydlení

Poskytovatel
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Miroslav Sklenář

Registrační číslo služby
5078198

Aktuální kapacita - pobytová služba
4

Poslání a cíle

Posláním Chráněného bydlení Petrklíč je poskytovat službu dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, aby se mohli co nejvíce osamostatnit a přiblížit se tak běžnému životu svých vrstevníků.

Účelem služby je, aby uživatelé služby získali, upevňovali a udrželi si své schopnosti a dovednosti potřebné pro co nejsamostatnější život v domácnosti.

Zásady

  • Respekt – Respektujeme rozhodnutí, názory, zvyklosti uživatelů.
  • Partnerský přístup – Přistupujeme k uživatelům na základě rovného postavení.
  • Přiměřené riziko – Umožňujeme na základě vlastního rozhodnutí prožívat běžné situace.
  • Samostatnost – Neděláme za uživatele nic, co zvládne sám. Snažíme se, aby přebíral co nejvíce odpovědnosti za svůj život.

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

  • Doprava svozovým automobilem

Další informace

Pobytová služba Chráněné bydlení Petrklíč byla slavnostně otevřena v říjnu 2015. Službu poskytujeme dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří se chtějí co nejvíce osamostatnit. Účelem služby je, aby uživatelé získali a upevňovali schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení domácnosti a zvládání samostatného života.

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Chráněné bydlení Petrklíč.

Podpořil Kraj Vysočina      Projekt je podpořen z rozpočtu obce Kvasiny.