Středisko rané péče

Kde nás najdete

Adresa

Horní 3188, Havlíčkův Brod 58001

Provozní doba

pondělí: 8:00 - 16:00
úterý: 8:00 - 16:00
středa: 8:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 16:00
pátek: 8:00 - 16:00

čtvrtek: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
Oblast působnosti

Kraj Vysočina (vymezená správními obvody obcí s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Jihlava, Pelhřimov, Humpolec, Pacov, Žďár nad Sázavou).

Na koho se můžete obrátit

PhDr. Irena Salaquardová

Tel.: 569 421 063 E-mail: %8yk7e5jZhIkO7h_98m%C1.7~bGkY029g

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Středisko rané péče

Typ služby
Raná péče

Poskytovatel
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
PhDr. Irena Salaquardová

Registrační číslo služby
8307350

Aktuální kapacita - ambulantní služba
3

Aktuální kapacita - terénní služba
3

Poslání a cíle

Posláním Střediska rané péče Havlíčkův Brod je poskytnout komplexní odbornou pomoc a podporu celé rodině, která pečuje o dítě se zdravotním postižením nebo, které je ohrožené ve zdravém vývoji na území kraje Vysočina.

Zásady

  1. Zásada důstojnosti uživatele služby - respektovat individualitu uživatele, kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.
  2. Zásada ochrany práv uživatele služeb pracovníci jsou v rodině hosté a respektují zvyklosti, běžný chod a rytmus každé rodiny. Respektují soukromí – vstupují pouze na ta místa, kam jsou zváni.
  3. Zásada nezávislosti na institucích - pracovníci SRP podporují u rodičů a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí, žít běžným způsobem života, využívat veřejné instituce apod. Klient se po celou dobu rozhoduje o průběhu služby.
  4. Zásada práva volby a prvního rozhodnutí – uživatel se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb, poskytovatel jen doporučuje, rozhodující slovo má uživatel.
  5. Zásady individuálního přístupu - pracovník postupuje na základě individuálních odlišností klientů služby a jejich osobních hranic. S klientem služby individuálně plánuje průběh využívání služby a spolu stanovují reálné cíle.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podpora rodičů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství

Další informace

Jde o pomoc rodinám, které pečují o miminko po předčasném nebo těžce probíhajícím porodu, rodinám dětí se zdravotním postižením (mentálním, tělesném, smyslovém, kombinovaném, s poruchou autistického spektra) a o podporu rodin dětí ohrožených ve zdravém vývoji. Jedná se o terénní službu, doplněnou ambulantními službami, poskytovanou dítěti a jeho rodičů od narození do maximálně sedmi let věku. Komplexní péči poskytuje kvalifikovaný tým odborníků, kteří spolupracují s dalšími odborníky (specializovaní lékaři, rehabilitační pracovníci, psychologové, logopedi). Dále služba nabízí možnost zapůjčení odborné literatury nebo pomoc při výběru rehabilitačních, edukačních a stimulačních pomůcek. Veškeré naše služby poskytujeme, dle zákona, zdarma. Středisko rané péče svým uživatelům na základě získaných finančních prostředků také nabízí fakultativní činnosti a setkávání rodičů (pedagogicko-psychologické ježdění na koni, rehabilitační plavání, canisterapii, ergoterapii, muzikoterapii, případně organizuje rehabilitační pobyt pro celé rodiny), na jejich úhradě se podílí i uživatelé. 

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Středisko rané péče.

PODPORIL_KV_240x80      barva, znak

Projekt je spolufinancován z rozpočtu města Chotěboř Chotěboř_logo_partneři, Světlá nad Sázavou 000503[1],


Ždírec nad Doubravou znaka Pelhřimov logo_cerno-bile