Charitní pečovatelské služby - středisko Humpolec

Kde nás najdete

Adresa

Školní 730, Humpolec 39601

Na koho se můžete obrátit

Jana Řádová DiS.

Tel.: 777 736 047 E-mail: _.py.Zj_7dLr_YUSYanBZd5%X5pJ

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Charitní pečovatelské služby - středisko Humpolec

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Jana Řádová DiS.

Registrační číslo služby
4631934

Aktuální kapacita - ambulantní služba
1

Aktuální kapacita - terénní služba
10

Poslání a cíle

Posláním pečovatelské služby je zajistit lidem v nepříznivé životní situaci takovou podporu, aby mohli podle svého přání co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí a žít svým obvyklým způsobem života.

Cílové skupiny

senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

Pečovatelská služba je jedna z nejrozšířenějších služeb sociální péče, poskytovaná seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a vysokého věku si nejsou schopni sami obstarat domácí práce a další životní potřeby a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Je poskytována občanům v jejich domácnostech a v zařízeních pečovatelské služby.

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Charitní pečovatelské služby.