Domácí hospicová péče

Kde nás najdete

Adresa

Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod 58001

Provozní doba

Informace pro veřejnost poskytuje staniční sestra DHP ve všední dny od 7 do 14 hodin na kontaktech uvedených níže.

DHP služba - 24 hodin, 7 dní v týdnu (pouze pro pacienty DHP).
DHP ranní pohotovost - pracovní dny od 7 do 14 hodin (pouze pro pacienty DHP).

Příjmy pacientů do DHP provádíme pouze v pracovních dnech od 7 do 15 hodin, po předchozích konzultacích, po vystavení poukazu na DP ošetřujícím lékařem.

Oblast působnosti

Terénní služba je poskytována dle potřeb klientů na území těchto obcí s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Humpolec.

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Domácí hospicová péče

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Jana Janáčková

Registrační číslo služby
6314482

Aktuální kapacita - terénní služba
7

Poslání a cíle

Domácí hospicová péče pomáhá klientům prožít poslední chvíle života v prostředí,které jim samotným není cizí, ve kterém se cítí příjemně, a které pro ně vždy bylo symbolem vzájemné úcty, lásky, porozumění a přístavem. Prožití posledních chvil v domácím prostředí je často klíčovým faktorem důstojného odchodu z tohoto světa. Vychází jednoznačně z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Domácí hospicová péče v sobě kombinuje lékařskou péči s ošetřovatelskou a taktéž s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Nabízí nejenom všestrannou a účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících, ale pomáhá zvládat i jejich zármutek po smrti blízkého člověka.

Zásady

Zásady poskytování sociální služby

  • zachování lidské důstojnosti – pracovníci přistupují ke klientovi zdvořile a s úctou, neupozorňují na jeho nedostatky a neponižují ho,
  • individuální přístup – služba je poskytována individuálně přímo na míru každému klientovi,
  • rozvoj samostatnosti, popř. udržení stávajících schopností – pracovníci nedělají nic za klienta, když to zvládne sám,
  • zachování rovného přístupu ke všem klientům – bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání, politického smýšlení a další, v souladu s Listinou základních práv a svobod,
  • respektování klienta - jeho rozhodnutí, přání, očekávání,
  • zachování mlčenlivosti - pracovníci dodržují mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se klienta.

Cílové skupiny

osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

Domácí hospicová péče pomáhá klientům prožít poslední chvíle života doma v kruhu svých nejbližších. Prožití posledních chvil v domácím prostředí je často klíčovým faktorem důstojného odchodu z tohoto světa. Pečujeme nejen o nemocného, ale také o členy jeho rodiny, protože poslední dny a týdny života jejich blízkého jsou fyzicky i psychicky velmi namáhavé. Vycházíme jednoznačně z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny a prostřednictvím této služby kombinujeme péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Nabízíme všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáháme jim zvládat zármutek i po smrti blízkého člověka. Domácí hospicovou péči ordinuje lékař – specialista a následně ji přebírá praktický lékař. 

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Domácí hospicová péče.

Podpořil Kraj Vysočina      Fond Vysočiny      barva, znak

Projekt je spolufinancován z rozpočtu města Chotěboř   Chotěboř_logo_partneři
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  VDV-logo-2017