Rok 2020 ve znamení důležité pomoci charitních služeb v Humpolci
18. prosince 2020 Aktuality

Rok 2020 ve znamení důležité pomoci charitních služeb v Humpolci

Měl to být rok jako každý jiný, plný přátelských setkání a nejrůznějších akcí. Jenže vše už v jeho počátku změnil koronavirus. Pracovníci Oblastní charity Havlíčkův Brod měli od začátku náročný úkol, zůstat na blízku všem potřebným. To se se i díky finanční podpoře města Humpolec podařilo, navíc charitní pracovníci prokázali, že v těžkých chvílích rádi pomohou i nad rámec svých povinností. Šili roušky, zapojili se dobrovolníci, kolegové si vypomáhali napříč charitními službami mezi sebou. Zkrátka kdo mohl, přiložil ruku k dílu.

V první vlně pandemie na jaře se také Oblastní charita Havlíčkův Brod potýkala s nedostatkem roušek. Zaměstnanci jejich výrobu vzali do svých rukou a za podpory dobrovolníků jen za období od března do poloviny dubna ušili bezmála 7 000 kusů látkových roušek. Zapojili se pracovníci Astry – denního centra pro seniory, Střediska charitní pomoci Šatník, ale také další charitní služby i dobrovolníci. „V prvních týdnech jsme šili roušky, v centru si uklidili, vymalovali a nakonec jsme začali pomáhat kolegům tam, kde bylo třeba. Rozhodně celý náš pětičlenný tým nezahálel,“ svěřila vedoucí Astry Bohuslava Medová.

Po dobu 14 dnů zajišťovali péči o seniorku, která obvykle Astru – denní centrum pro seniory v Humpolci navštěvuje, po uzavření zařízení však musela zůstat doma a bylo potřeba se postarat. Vypomohli tak Charitním pečovatelským službám z Humpolce.

Pracovníci dalších charitních služeb, jako například Domácí hospicové péče, Střediska rané péče, Občanské poradny nebo pečovatelských služeb pro změnu museli napnout všechny síly, aby ochránili sebe a především nemocné a potřebné klienty, ke kterým denně vyjížděli. A stejná situace se opakovala v podzimních měsících. Kde to bylo možné, jako v případě Občanské poradny, pomoc se přesunula do online prostředí. Ostatní služby s důrazem na co nejvyšší hygienická opatření pracovaly velmi intenzivně, a to s ohledem na potřebu nemocných a klientů v seniorském věku.

Oblíbený Šatník se přestěhoval na novou adresu a začala spolupráce zaměřená na nízkoprahové služby pro mládež

S příchodem léta se situace na několik týdnů zlepšila a právě v tomto období, na začátku července, se Středisko charitní pomoci při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, nazývané zkráceně Šatník, přestěhovalo na novou adresu. „Jsme velmi rádi, že spolupráce s městem tak výborně funguje. S ohledem na všechny naše aktivity jsme se potýkali s tím, že původní prostory už kapacitně nedostačovaly, proto nám zástupci radnice vyšli vstříc,“ pochvalovala si v červenci Markéta Jedličková, tehdejší zástupkyně ředitele Oblastní charity Havlíčkův Brod. Obchod Šatníku se 100 m2 najdete v budově rehabilitačního střediska na v ulici Komenského 1353.

V letošním roce začala úzká spolupráce s Odborem zdravotnictví a sociálních věcí městského úřadu v Humpolci. Jeho představitelé navštívili havlíčkobrodský Nízkoprahový klub BAN! při brodské Charitě a zajímalo je, jak sociální služba směřovaná dětem a mládeži v praxi funguje.

Oslavy Dne Charity se přesouvají na příští rok

Nejvýznamnější akcí měly být v září týdenní oslavy Dne Charity. Do posledního detailu byly připravené dny otevřených dveří, prezentace služeb, výstavy, prodej výrobků klientů i doprovodný program pro děti i dospělé, opět však zasáhl nepříznivý vývoj epidemie, a tak se oslavy tři dny před vlastním zahájením musely zrušit. „Pevně věříme, že příští rok bude situace příznivější a Den Charity společně oslavíme,“ svěřila Simona Tomanová, ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod.

Ještě před tím, než vstoupila v platnost další přísná epidemiologická opatření vlády, podařilo se uskutečnit vzpomínkové setkání pro blízké zemřelých klientů služeb Charity. Odehrálo se v kostele sv. Anny u Pohledu za osobní účasti vikáře Římskokatolické farnosti Havlíčkův Brod Petra Soukala. Tým Domácí hospicové péče, který za podpory města působí také v Humpolci, organizuje setkání každoročně s cílem pomoci pozůstalým uzavřít nelehkou etapu jejich života.

Byl to náročný rok plný výzev, ve kterém charitní pracovníci pomáhali svým klientům za okolností, které bychom si ještě před rokem nedokázali ani představit. Děkujeme všem, kteří služby Charity finančně, či jakýmkoliv jiným způsobem podporují. Městu Humpolci za podporu Domácí hospicové péče, Střediska charitní pomoci Šatník, Charitních pečovatelských služeb, Astry – denního centra pro seniory v Humpolci, Střediska rané péče, Občanské poradny i Dobrovolnického centra.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Všichni pracovníci Charity Vám přejí krásné Vánoce a pevné zdraví do roku 2021.

barva, znak