Mateřské centrum Ledňáček

Mateřské centrum Ledňáček sídlí v ulici Nádražní 231 v Ledči nad Sázavou. Je otevřené pro všechny, kteří se starají o malé děti (tedy nejen pro maminky na rodičovské dovolené, ale i pro tatínky, babičky, tety atd.). Hračky, které jsou k dispozici pro děti zhruba do pěti let, ale aktivit se účastní maminky a další rodinní příslušníci také starších dětí. 

Maminky v centru získávají prostor pro navázání nových přátelství, načerpání nových nápadů, mohou si předávat zkušenosti a podělit se o své každodenní radosti a starosti. Děti se setkávají se svými vrstevníky, připravují se na vstup do kolektivu v mateřských školách, získávají první zkušenosti s výtvarnými technikami, hudební i tělesnou výchovou. Mateřské centrum pomáhá maminkám i tatínkům s malými dětmi na mateřské nebo rodičovské dovolené vyjít ze sociální izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. 

CÍLE

 • umožnit setkávání rodičů s dětmi na mateřské dovolené, kteří zde mohou smysluplně trávit čas,
 • podpořit základní funkce rodiny a posílit její stabilitu,
 • předcházet sociálnímu vyloučení rodičů, způsobeného déletrvající sociální izolací,
 • posilovat sebevědomí maminek. 

CO NABÍZÍME

Pravidelné schůzky s předem dohodnutým programem:

 • cvičení rodičů s dětmi,
 • zpívání s dětmi,
 • čtení pohádek,
 • výtvarná dílnička pro děti,
 • tvořivá a výtvarná dílna pro maminky (ubrousková technika, sušená vazba, základy běžných ručních prací, vánoční a velikonoční výzdoba, výroba hraček apod.),
 • rytmika pro nejmenší,
 • vzdělávání v oblasti rodinné výchovy, zdravovědy a společenských věd.

Jednorázové akce:

 • Buřtyáda,
 • Pohádkový les,
 • společné výlety,
 • divadelní představení,
 • burza dětského oblečení a hraček.

Jak službu poskytujeme?

Mateřské centrum je zvláštní poskytovatel služby, který službu zároveň nabízí i příjímá. Maminky samy připravují program pro sebe a své děti a zároveň program využívají. Koordinátorky mateřského centra zajišťují provoz organizačně a technicky.

Provozní doba Mateřského centra Ledňáček

Centrum je otevřené vždy v úterý od 9.00 do 11.30 hodin a ve čtvrtek od 9.00 do 11.30 a od 15.30 do 17.00 hodin. Ledňáček pořádá také nepravidelně přednášky pro širokou veřejnost (zhruba jednou měsíčně) a další jednorázové akce.

Aktuální program naleznete na naší facebookové stránce: Mateřské centrum Ledňáček

Stálý program MC Ledňáčekkvěten 2023

KONTAKT

Bc. Eva Chvátalová, koordinátorka mateřského centra
Zuzana Vlčková, koordinátorka mateřského centra
Renata Lédlová, koordinátorka mateřského centra
Adresa: Nádražní 231, 584  01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 605 371 225, e-mail: mclednacek@charitahb.cz

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 35

DĚKUJEME!