Ukaž, že jsi king a staň se třetím králem, nejlépe v Havlíčkově Brodě
3. prosince 2019 Aktuality

Ukaž, že jsi king a staň se třetím králem, nejlépe v Havlíčkově Brodě

Závěr roku je tady a spolu s ním se blíží 20. ročník Tříkrálové sbírky, která tentokrát celorepublikově připadá na období od 4. do 12. ledna. Po dvacáté se do ulic obcí na Havlíčkobrodsku a také Humpolecku vydají tři králové, dobrovolníci Oblastní charity Havlíčkův Brod, aby zajistili úspěšný průběh Tříkrálové sbírky v našem regionu. Posilte řady dobrovolníků a pomozte pracovníkům havlíčkobrodské charity pomáhat!

„Nejvyšší počet dobrovolníků nám chybí přímo v Havlíčkově Brodě. Bohužel by se tak mohlo stát, že ačkoliv by lidé rádi u svého bytu nebo domu přivítali koledníky, nemusí k nim tři králové vůbec dorazit. Proto pokud víte o někom, kdo by si rád vyzkoušel dobrovolnickou práci a na jedno jediné dopoledne se proměnil ve třetího krále, dejte nám prosím vědět. Kasiček máme připravených dost a každá koruna pomáhá,“ vysvětluje koordinátorka dobrovolníků Veronika Pavlasová z Oblastní charity Havlíčkův Brod, která je k zastižení na emailu dobrovolnik@charitahb.cz nebo na telefonu 731 604 743. Vítáni jsou děti i dospělí ze všech koutů Havlíčkobrodska a Humpolecka.
Právě děti si koledování často velmi užívají. V domácnostech dostávají různé sladkosti a dobroty, na které se těší. „Navíc pro každého koledníka připravujeme malou věcnou odměnu. V minulých letech potěšily klíčenky, baterky nebo šátky. Jaké poděkování máme pro koledníky letos, to je zatím malé tajemství,“ usmívá se Veronika Pavlasová a už se těší na všechny nové dobrovolníky.

V Havlíčkově Brodě vyrazí tři králové do ulic v sobotu 11. ledna, aby domácnostem v novém roce popřáli hodně zdraví a štěstí a zároveň je požádali o příspěvek na pomoc lidem v nouzi žijícím v regionu. Další města a obce si konkrétní termín v období od 4. do 12. ledna volí samy.

Přípravy 20. ročníku sbírky na území Oblastní charity Havlíčkův Brod už téměř finišují, a tak už teď je jasné, kde vybrané příspěvky pomohou. „Pro terénní službu Domácí hospicová péče potřebujeme nakoupit zdravotnické vybavení, které našim sestřičkám usnadní péči o klienty. Nemocní jsou často ve vážném zdravotním stavu, a tyto pomůcky pomohou k co nejlepší péči o ně. Obměnu vyhlíží také stávající kompenzační pomůcky a část prostředků pomohou pokrýt náklady vzniklé při odstraňování následků například povodní nebo požárů, ale také se promění na dar humanitárních projektů v zahraničí,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Kateřina Svobodová s tím, že 65 % příspěvků využije přímo havlíčkobrodská charita, respektive lidé v nepříznivé situaci, kterým pomáhá, 15 % půjde na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové, pod kterou havlíčkobrodská Charita spadá, dalších 10 % pomůže potřebným v zahraničí a zbylých 10 % si mezi s sebou rovnoměrně rozdělí celostátní projekty a organizace spojená se sbírkou.
Tisíce dobrých skutků s novým rokem přinesla i letošní charitní Tříkrálová sbírka. Ta ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec, tedy na území Oblastní charity Havlíčkův Brod, vynesla krásných 2 423 537 Kč a podpořila mimo jiného rozvoj takzvané Charitní záchranné sítě. Ta lidem v tíživé životní situaci, kterým neumí pomoci jiné dostupné služby, poskytuje například potraviny, hygienu, ošacení nebo vybavení domácnosti. Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou už má objednané devítimístné svozové auto pro své klienty, které z výrobní linky sjede někdy v prvním čtvrtletí příštího roku a nahradí stávající, které zničila nezaviněná dopravní nehoda. Právě devítimístné svozové auto bylo druhým významným záměrem využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2019.

Tradice tříkrálového koledování
V západní křesťanské liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev ho na západě i východě slaví 6. ledna. K tomuto dni se také váže tradiční koledování. Tříkrálovou píseň předávali nejprve kantoři, duchovní a žáci. Koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali je kadidlem, psali na dveře iniciály K + M + B +, rozdávali svaté obrázky a zpívali tříkrálové poselství ve formě známé koledy: My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Zkratka K + M + B + (nebo latinský ekvivalent C + M + B +) se běžně vykládá jako iniciály tří králů. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání Christus mansionem benedicat = Kristus ať požehná tomuto domu, a to na celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Otce, Syna i Ducha svatého, nejsou to tedy plusová znaménka, spojující iniciály.